CURRICULUM VITAE

dr nikolov

ПРИМАРИУС Д-Р ВАСИЛ ЈОВКОВСКИ

СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Тел: 070 254 100

ОБРАЗОВАНИЕ:

1964-1970, Медицински факултет, Скопје - Диплома: Доктор по медицина

1972-1973, Специјализација по патологија и патолошка анатомија, Институт за патологија, Медицински факултет, Скопје

1974-1975, Специјализација по клиничка патологија, Департман за патологија, Критентон Хоспитал, Рочестер, САД

1977-1982, Специјализација по гинекологија и акушерство, Клиника за гинекологија и акушерство, Медицински факултет, Скопје

1982, Положен специјалистички испит. Диплома: Специјалист по гинекологија и акушерство

1982, Назначен за асистент по гинекологија и акушерство, Медицински факултет, Универзитет Скопје

1986-1987, Интер-универзитетски центар за постдипломски студии, „Ерик Салинг” - Студии за патофизиологија во бременоста, Дубровник, Југославија

1987–1988, Назначен за визитинг асистент професор, Департман за репродуктивна биологија (Maternal-Fetal medicine) при универзитетската болница, Case Western University, Кливеленд, Охајо, САД

Учество на бројни интернационални научни конференции и конгреси, меѓу кои: Вашингтон, Сан Франциско, Монтреал, Дубровник, Париз, Гранада, Прага, Барцелона...

РАБОТНО ИСКУСТВО

Клиничка болница „Аџибадем-Систина”, Скопје – Стручен соработник, консултант од областа на гинекологија и перинатологија, 2014-2015

Клиничка болница „Аџибадем-Систина”, Скопје – Специјалист по гинекологија и акушерство, 2001-2013

Клиника за гинекологија и акушерство, Медицински факултет и Клинички центар, Скопје
Специјалист гинеколог-акушер – супспецијализација од областа на перинатологија
Началник на оддел за перипартална интензивна нега, 1977-2001

Здравствен Дом, Скопје; Служба за итна медицинска помош, 1976-1977

Департман за клиничка патологија, Критентон Хоспитал, Рочестер, Мичиген, САД, 1974-1975

Институт за патологија, Медицински факултет, Скопје, 1972-197